Upis na Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu

ZAGREB – Razredbeno povjerenstvo za upis Hrvata izvan RH Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu obavještava o upisu mlađih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske na preddiplomske sveučilišne studije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./20.
Posebna upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske odnosi se na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Austriji, Srbiji, Sloveniji, Slovačkoj, Rumunjskoj, Makedoniji, Mađarskoj, Italiji, Crnoj Gori, Češkoj, Kosovu i Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. Ta kvota nije namijenjena pripadnicima suverenoga i konstitutivnoga hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, ni iz Hrvatske.
Prava na školarinu, smještaj i prehranu studenata Hrvata izvan Republike Hrvatske izjednačavaju se s pravima studenata iz Republike Hrvatske.
Svrha je osiguravanja posebne upisne kvote poticanje povratka Hrvata i hrvatskih potomaka u Hrvatsku, a u slučaju hrvatskih autohtonih zajednica u dijaspori jačanje njihovih veza s Domovinom i očuvanje identiteta njihovih pripadnika.
Hrvatski su studiji utvrdili upisnu kvotu od ukupno 53 mjesta na svojih devet studija i elemente vrjednovanja za upis pristupnika u akademskoj godini 2019./20.

KAKO UPISATI ŽELJENI STUDIJ
Ponuda studijskih programa na (preddiplomska razina)
– jednopredmetno: komunikologija, kroatologija, povijest, psihologija i sociologija
– dvopredmetno: demografija i hrvatsko iseljeništvo, filozofija i kultura, komunikologija, kroatologija, latinski jezik, povijest i sociologija

Podnošenje zamolbi za upis u prvu godinu preddiplomskog studija:
– u prvom roku do nedjelje, 7. srpnja 2019. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.
– u drugom roku do nedjelje, 15. rujna 2019. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.

PRIJAVE ZA UPIS NA ŽELJENI STUDIJ
Prijave se podnose elektroničkim putem na mrežnoj stranici Hrvatskih studija, https://www.hrstud.unizg.hr/hrvati_izvan_rh,
gdje će biti dostupan obrazac prijave uz koji je potrebno priložiti skenirano:
1. domovnicu ili izvadak iz Knjige hrvatskih državljana (ako je pristupnik hrvatski državljanin) ili potvrda/dokaz o stranom državljanstvu (ako je pristupnik strani državljanin),
2. izjavu o pripadnosti hrvatskomu narodu (ako pristupnik nema hrvatsko državljanstvo),
3. motivacijsko pismo (na hrvatskom, engleskom, kastilskom/španjolskom ili njemačkom jeziku),
4. svjedodžbe za posljednja četiri razreda srednje škole,
5. ispravu o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 (ako je pristupnik ima).

UVJETI UPISA
– pripadnost hrvatskomu narodu s prebivalištem izvan Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske;
– završena četverogodišnja srednja škola, odnosno četiri posljednje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjega školovanja;
– spremnost na doseljenje u Zagreb i praćenje nastave na hrvatskom jeziku.
Pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete upisa pristupaju motivacijskom razgovoru i procjeni znanja hrvatskoga jezika.
Razgovor će biti održan putem video-poziva ili uživo na Hrvatskim studijima, Borongajska cesta 83 d, Zagreb, između 9. i 11. srpnja 2019. u prvom roku, odnosno između 17. i 19. rujna 2019. u drugom roku.

ADMINISTRACIJA
Sve informacije o studijima mogu se pronaći na: https://www.hrstud.unizg.hr/studiji
Za pomoć pri ispunjavanju prijave i prikupljanju dokumentacije, slobodno se javite na hrvatiizvanrh@hrstud.hr.
Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno donošenje upisnih kvota za Hrvate izvan Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku. Time je Sveučilište otvorilo prostor za upisna Hrvatske studije 53 studenta, mlađih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske, pripadnika hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva.