Ustanova kulture i obrazovanja od značaja za nacionalne zajednice

SOMBOR – Nacionalne zajednice imaju pravo određene odgojno-obrazovne i ustanove kulture proglasiti za ustanove od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta. Na području Grada Sombora Mađari čine oko 12 posto, Hrvati oko 9 devet, a Bunjevci oko 2,5 posto stanovništva. Ustanove kulture od nacionalnog značaja za mađarsku zajednicu su Gradska biblioteka Karlo Bijelicki, Gradski muzej i Istorijski arhiv Sombor. Od obrazovnih ustanova to su srednja Medicinska i Tehnička škola, te Osnovna škola Nikola Vukićević. U međuvremenu, dvije somborske ustanove kulture dobile su status kulturnih ustanova od nacionalnog značaja za bunjevačku nacionalnu zajednicu. To su Muzej i Arhiv. Te promjene desile su se u posljednih godinu dana i prošle su na zasjedanjima lokalnog parlamenta neprimjetno, jer obično odluke koje se tiču statutarnih promjena ne dobiju medijsku pozornost. A da poseban status pojedinih ustanova kulture i obrazovanja može imati značaja pokazala su dva somborska »slučaja«. Prvi se tiče imenovanja ravnateljice Gradske knjižnice, čije je postavljanje na tu dužnost osporavalo Mađarsko nacionalno vijeće. Drugi slučaj tiče se financiranja Bunjevačkog nacionalnog vijeća iz proračuna Grada Sombora, gdje je kao dodatni kriterij, mimo Zakona o nacionalnim vijećima, uveden kriterij da nacionalna zajednica na teritoriju Grada Sombora ima ustanove kulture i obrazovanje koje su od značaja za tu nacionalnu zajednicu. Usprkos tome što Arhiv, Muzej ili Gradska knjižnica itekako imaju značaj za hrvatsku zajednicu u Somboru, nijedna od tih ustanova službeno nema status ustanove kulture od nacionalnog značaja za hrvatsku zajednicu.