Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina

Drugi po redu Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina održat će se od 21. do 23. rujna u Koljnofu, (mađ. Kophaza, njem. Kohlenhofu), naselju u zapadnoj Mađarskoj, gdje žive gradišćanski Hrvati. Tema ovogodišnjeg Foruma je Manjinsko obrazovanje na hrvatskom jeziku – iskustva mladih. Putem predavanja kao i na radionicama i panelima mladi manjinci pokušat će odgovoriti na neka od najva\nijih manjinskih pitanja i problema. Tijekom Foruma mladi pripadnici hrvatskih manjina upoznat će se i s bogatom kulturnom i povijesnom baštinom Hrvata u ovom području, a do sada su svoje sudjelovanje najavili mladi Hrvati iz Mađarske, Austrije, Slovenije, Italije, Srbije, Crne Gore i Rumunjske. Organizatori su Hrvatska matica iseljenika i Hrvatska samouprava u Koljnofu.