HLU Croart Subotica – Katalog kao suma godine

Hrvatska likovna udruga Croart iz Subotice redovito krajem godine priređuje skupnu izložbu svojih članova i članica. No kako zbog epidemiološke situacije neće biti postavljena, o skupnoj izložbi članova udruge svjedočit će, ako ništa drugo, barem katalog koji je otisnut u tiraži od 100 primjeraka. Kako u Croart-u napominju, katalog je svojevrsni trag o radu udruge u ovoj neobičnoj godini. S po jednim radom u katalogu je predstavljeno 22 članova i članice te udruge, a djela govore o raznolikosti stilova, likovnih tehnika i poetika ove skupine stvaralaca okupljene pod imenom Croart. U pitanju su mahom amaterski, a ima i nekoliko akademskih likovnih stvaralaca.
»Kolektivno slikarsko predstavljanje uvijek je zanimljiv pristup koji naglašava raznolikost načina i ophođenja te odnosa ka likovnom oblikovanju koje nije određeno kulturološkim I društveno-socijalnim razlikama, već slikarskim individualnostima. I ova godišnja izložba predstavlja kontinuitet rada ove likovne udruge i u teškim okolnostima življenja u doba pandemije te predstavlja najavu desete obljetnice rada njenih članova i članica«, zapisao je u katalogu povjesničar umjetnosti Branimir Kopilović.
Zbog pandemije korona virusa, ove godine udruga Croart nije priredila svoje najveće manifestacije –umjetničke kolonije Stipan Šabić i Panon, ali ipak nisu izostala brojna jednodnevna likovna okupljanja članova.
»Poštujući sve epidemiološke mjere, održali smo jedanaest tzv. jednodnevnih likovnih kolonija gdje su nam domaćini bile udruge ili privatna lica. Tako smo gostovali u Lemešu, Vajskoj, Novom Žedniku, Paliću, Martonošu, Velebitu, Bikovu, Stanišiću, Žedniku i Bezdanu. Također, sredinom godine priredili smo i samostalnu izložbu naše članice, poznate slikarice naive Cilike Dulić Kasibe, u povodu 60 godina njezinog umjetničkog rada i 88 godina života.Dodao bih i to da naših 13 članova upravo sudjeluje na izložbi Panonska priča u Kulturnoj palači u Baji. Izložba je postavljena do kraja ožujka«, kaže predsjednik udruge Croart Josip Horvat.