Kontinuirana pomoć Caritasa Subotica starim osobama

Međunarodni dan starih svake se godine svečano obilježava 1. listopada; cijeli je deseti mjesec putem različitih aktivnosti posvećen starim osobama, a tijekom godine o njima brinu brojna udruženja, organizacije, institucije, među kojima je i Caritas Subotica.

Jedno od pet polja djelatnosti kojima se bavi subotički Caritas su projekti koji se tiču starih osoba. Tu među ostalim spadaju pomoć u kući, kućna njega, prijevoz starih osoba, seosko povjereništvo, posredovanje u pravnim radnjama.

Direktor Caritasa Subotica Gábor Ritz kaže kako u svojoj ponudi imaju i različita medicinska pomagala (bolnički kreveti, invalidska kolica, sobni toaleti, dodaci za wc šolju, hodalice, razne vrste štaka, antidekubitni dušeci…), koja dijele diljem cijele Bačke. Također dodaje da ova organizacija s vremena na vrijeme svojim najugroženijim korisnicama osigurava i pakete hrane i higijene.

U okviru projekta »Take Care«, podržanog od strane Caritasa Austrije i Ministarstva za socijalna pitanja Austrije, a u kojem je sudjelovao i Caritas Srbije, izdana je brošura »Pravni putokaz za starije osobe«. Riječ je o svojevrsnom pravnom putokazu kroz pitanja koja stare osobe najčešće postavljaju, a u čijem su nastajanju sudjelovali pravnici i socijalni radnici.

»Osim pravnih, ova brošura govori i o drugim pravima starih osoba, poput onih koji se tiču zdravstvene, odnosno socijalne zaštite, prava na mirovinu, prava potrošača, potom nasilja u obitelji, diskriminacije, nasljednog prava, o ustupanju i raspodjeli imovine za života i dr. Važno je također istaknuti da je brošura pisana na tzv. lakom jeziku (easy language) kako bi se uprostila komunikacija i informacija proslijedila na jednostavan i lako razumljiv način«, kaže Gábor Ritz.

Dio primjeraka ove brošure podijeljen je seoskim povjerenicima, a dio se nalazi u subotičkom Caritasu, gdje ju zainteresirani mogu preuzeti bez nadoknade, kao i dobiti potrebne informacije ukoliko im je potrebna pomoć. Caritas Subotica nalazi se u Zmaj Jovinoj ulici broj 20, a kontakt telefon je 024/559-139.