Žigmanov: Srbija prihvatila 90 posto preporuka UN-a o ljudskim pravima

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Srbije Tomislav Žigmanov obratio se u utorak, 3. listopada, Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava u Ženevi u okviru završnog dijela Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR procesa) gdje je usvojen i izvještaj o Srbiji.

Žigmanov je naglasio da je sudjelovanje Srbije u Četvrtom ciklusu UPR-a rezultat sveobuhvatnih konzultacija Parlamenta, Vlade, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija prije svega Tima za ljudska prava UN-a u Srbiji i Misije OESS-a koji daju punu potporu tijekom čitavog procesa.

Ministar se zahvalio svim državama članicama UN-a na interaktivnom dijalogu i konstruktivnim preporukama. Veliki broj država koji je sudjelovao u procesu proizveo je i veliki broj preporuka, čak 256.

»Preporuke koje su Srbiji u ovom procesu UPR-a upućene u najvećem dijelu komplementarne su s našim naporima da se dalje unaprijedi stanje ljudskih prava u Srbiji. Iz tog razloga ne iznenađuje činjenica da je naša država prihvatila u potpunosti 90 posto upućenih preporuka«, rekao je on.

Neke od upućenih preporuka su se već realizirale, a neke započele realizirati, među kojima je najznačajnija na međunarodnom nivou zaštite potvrđivanje Opcijskog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

U dijalogu je sudjelovalo 16 država članica UN-a, Populacijski fond UN-a i više nevladnih i međunarodnih organizacija.

Tijekom dijaloga države članice su pozdravile posvećenost činjenici da je većinu dobijenih preporuka naša država prihvatila i pristupila zaokruživanju okvira međunarodne zaštite ljudskih prava.