Prekogranična suradnja – Ban Jelačić turistička poveznica

»Stvaranje uvjeta za valorizaciju spomen doma bana Josipa Jelačića«, projekt je Centra za istraživanje i studije turizma iz Novog Sada i Kulturno-razvojnog centra Općine Bilje. Ukupna dodijeljena sredstva su 24.000 eura, dio koji pripada Centru je 17.600.

Milan Ćulić iz Centra kaže kako su napravili set konzultativnih sastanaka i imaju svakodnevnu komunikaciju s Fondacijom bana Josipa Jelačića. U cijeli projekt su uključili profesoricu Romanu Lekić iz Hrvatske, eksperticu za kreiranje turističkih ruta te jednu od najvećih znalaca lika i djela bana Josipa Jelačića u Hrvatskoj.

Ćulić smatra da su lijepo posloženi potrebni ulazni elementi za kvalitetno provođenje planiranih turističkih kampanja na društvenim mrežama.

»Kampanja podrazumijeva priče koje se odnose na lik i djelo bana Jelačića, koje trebaju biti ispraćenje fotografijama i video zapisima koje smo pripremili. Odnose se na Petrovaradin kao destinaciju, na cijelu mikrolokaciju koja treba postati jedan od ključnih elemenata kulturne rute koja će se kroz ovaj projekt predložiti«, kaže Ćulić.

Krajem rujna i tijekom listopada održat će se set obuka i edukacija na kojima će se, kako navodi Ćulić, definirati nekoliko ključnih ulaznih elemenata vrijednosti na osnovu kojih ovaj brend treba biti vizualiziran i sutra dobiti svoj set boja, slogan, nešto pomoću čega će biti prepoznatljiv kao turistička ruta.

»Kolega Darko Polić nam je preporučio jednog od poznatijih gastronoma na teritoriju zapadnog Balkana kojem će zadatak biti stvaranje jedinstvenih recepata koji se vezuju za period postojanja bana Jelačića. Hoćemo napraviti poveznicu kao što se u Zagrebu štrukle, koje su nadaleko poznate, vezuju za brend Josipa Broza Tita i predstavljaju jedan regionalni specijalitet. Tako i mi hoćemo to nešto što je gastronomski jedinstveno, prosto da utkamo u prijedlog rute. Finale našega rada će svakako biti završni događaj gdje ćemo okupiti razne turističke organizacije. Cilj nam je predstaviti rutu bana Josipa Jelačića na način da Novi Sad bude dodatno prepoznat od strane hrvatskog tržišta kao destinacija na kojoj se nalazi kulturno-povijesno naslijeđe hrvatske zajednice. Izuzetno nam je drago što smo dobili povjerenje provesti naše zamisli. Želimo stvoriti dvodnevnu ili trodnevnu rutu koja će biti usmjerena prema tržištu Hrvatske. Planiramo potpisati memorandum između organizacija iz dvaju država koje će fizički provoditi taj program dovođenja turista i tako utjecati na unaprjeđenje konkurentnosti turizma i dobrosusjedskih odnosa, što turizam treba i predstavljati«, ističe Ćulić.