Prijave za Seminar bunjevačkog stvaralaštva

TAVANKUT – HKPD Matija Gubec iz Tavankuta organizira VIII. seminar bunjevačkog stvaralaštva koji se biti održan od 8. do 13. srpnja 2019. godine u Tavankutu. Seminar obuhvaća sljedeće teme: ples, tamburaške tradicijske melodije, tradicijske instrumente, tradicijske vještine – izradu predmeta od slame. Ovogodišnja tema seminara bit će običaj bunjevačkih Hrvata Veliko prelo.
PREDAVAČI I PROGRAM
Predavači su: Ivica Dulić, voditelj folklornog odjela HKPD-a Matija Gubec (Izvorni oblici bunjevačkih plesova s osvrtom na tradicijsko i scensko oblačenje – ples); Kata Suknović, dipl. ing. tekstila (Vrste tekstila stare bunjevačke nošnje te primjena novih materijal u izradi novih nošnji prema starim predlošcima – teorijsko predavanje o bunjevačkoj nošnji); Tamara Štricki Seg, master teoretičarka umjetnosti – etno muzikologinja (Bunjevačko pjevanje); Ljubica Vuković Dulić, prof. povijesti i povijesti umjetnosti (Crtice iz prošlosti); Ladislav Suknović, dipl. pravnik (Povijest HKPD Matija Gubec iz Tavankuta); Vojislav Temunović, profesor glazbene kulture i tambure (Glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova); Augustin Žigmanov (Tradicijska glazbala: gajde i frula); Jozefina Skenderović, umirovljena profesorica i Branka Vujić, asistentica (Radionica perlica i suvenira od slame).
Tijekom trajanja seminara svaku se večer održavaju kulturni programi poput tamburaških, folklornih, filmskih večeri… Uz plesna predavanja bit će održana i prezentacija tradicijskog načina odijevanja te odijevanja prilagođenog scenskoj izvedbi. Polaznici plesnog seminara u okviru aktivnosti imaju predviđenu i prezentaciju i radionicu izrade ukrasa od slame. Na kraju seminara, 14. srpnja, u Tavankutu će biti održana seoska Dužijanca, žetveni običaj, te je to prigoda da zainteresirani mogu prisustvovati i u njemu sudjelovati.
TROŠKOVNIK I SMJEŠTAJ
Školarina je 25 eura. Smještaj podrazumijeva višekrevetne sobe u prostorijama udruge i mjesne škole i dvokrevetne sobe u privatnom smještaju. Cijena punog pansiona je 15 eura po danu. Prijavnica za seminar dostupna je na internetskoj poveznici https://tinyurl.com/prijavnicaseminar. Više informacija možete pronaći na facebook stranici Seminar bunjevačkog stvaralaštva.