Tri milijuna dinara za umjetničke i stare zanate

Prošlog četvrtka u Pokrajinskoj vladi svečano su uručeni ugovori dobitnicima sredstava po Javnom natječaju za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umjetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u tekućoj godini.

Ukupno tri milijuna dinara dobilo je 16 korisnika sredstava.

Ovaj se natječaj u Pokrajinskom tajništvu za privredu i turizam provodi već dugi niz godina, a ista praksa će se nastaviti i u idućoj godini, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja poduzetništva u AP Vojvodini, a sredstva su namijenjena za nabavu opreme ili repromaterijala.

Bespovratnim sredstvima se subvencioniraju poduzetnici, mikro i male pravne osobe koje se bave tradicionalnim zanatom koji podrazumijeva vještinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju, odnosno cjelokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga zasnovanih na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala i pretežno jednostavnih alata.

Pokrajinski tajnik za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević je naglasio da je važno što se bave starim i umjetničkim zanatima, jer smatra kako nema turističke manifestacije bez njihovog doprinosa.

»Ovakav program ćemo imati i iduće godine i, ukoliko planirate nova zapošljavanja, pružit ćemo vam pomoć i sredstvima namijenjenih zapošljavanju. U Gospodarskoj komori Srbije smo razgovarali o inicijativi za donošenje zakona o zanatstvu, jer smo jedina zemlja u regiji koja ga nema, a smatramo da je veoma značajan. Na inicijativu socijalnih partnera ćemo zajedno s resornim ministarstvima, a u svjetlu novog zakona o socijalnom poduzetništvu, inicirati donošenje i tog zakona«, rekao je Ivanišević, dodavši da će se na taj način bolje upotpuniti zakonodavni okvir koji se tiče ovog područja.

Natječaj za umjetničke i stare zanate je jedini natječaj koji Tajništvo raspisuje da je nivo subvencije do 100 posto traženih sredstava, a sami kriteriji su, prije svega, bili usmjereni na očuvanje radnih mjesta.

Resorni sektor za privredu je prilikom obrade aplikacija pratio broj zaposlenih, nivo obrade ručnog rada i ostale pojedinosti kod korisnika koji su veoma različiti, počev od saračko-sedlarskih, bombondžijskih, voskarskih, liciderskih, modelarsko-četkarskih, sapundžijskih i slastičarskih djelatnosti pa sve do izrade predmeta od drveta, kože, pruća, slame, uramljivača i ikonopisaca.