Zahvala donatorima

Prve dvije godine mandata četvrtog saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća prikazane su u publikaciji koje je nedavno objavilo Vijeće. Koordinator razvojnih projekta u HNV-u, i urednik ovog promidžbenog izdanja Filip Čeliković, kaže kako su u njoj prikazani samo najvažniji ishodi s idejom da se donatorima i elektorima prikaže kako Vijeće funkcionira i što je učinjeno za dvije godine. »Cilj je zahvaliti se svima onima koji su pomogli projekte i programe HNV-a kao i svim elektorima i prikazati sve one koji su bili ključni za naša ostvarenja u prethodne dvije godine«, kaže Čeliković.