HNV raspisao natječaj za kulturu

SUBOTICA – Natječaj za sufinanciranje hrvatskih udruga u Srbiji, kojeg je raspisalo Hrvatsko nacionalno vijeće u suradnji s Osječko-baranjskom županijom, ove godine donosi nekoliko novina.
»Prva novina koju je utvrdio Odbor za kulturu i potvrdio Izvršni odbor i HNV donijevši Odluku o raspisivanju natječaja je, da se ove godine raspisuje natječaj koji se kalendarski proteže na dvije godine i projektni ciklus će trajati od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. godine. Na ovaj način se premošćuje standardni vakuum u prvom kvartalu godine u kojem ima razmjerno malo događaja zbog toga što ima relativno malo financijskih sredstava. Dakle, udruge koje sada apliciraju na natječaj potičemo da predvide realizaciju aktivnosti već u prvom kvartalu naredne godine, jer će sredstava moći dobiti po natječaju«, kaže član IO HNV zadužen za kulturu Darko Sarić Lukendić.
On kaže kako je druga novina ta da je predviđena i mogućnost sufinanciranja redovite djelatnosti i institucionalnih troškova potrebnih za financiranje udruga.
»Udruge mogu aplicirati za pokriće redovitih troškova, od režijskih do troškova honorara za voditelje sekcija, ne nužno samo za konkretnu manifestaciju. Ovo je važno, jer smo na sastanku s udrugama kao jedan od problema targetirali upravo pitanje funkcioniranja udruga koje imaju kontinuiran redoviti rad tijekom godine, i da je za održavanje proba i pripremu onoga s čime će udruge nastupiti na nekoj manifestaciji ili godišnjem koncertu zapravo potrebno organizirati cjelogodišnji rad. Upravo ovim natječajem ostavljamo mogućnost da se aplicira i na takva sredstva. Još jedna novina je da ukupan broj natječajnih prijava može iznositi maksimalno dvije prijave. Primjerice, za redovita sredstva i za još jednu manifestaciju. I na koncu, i zapravo najvažnija je masa sredstava koja je podignuta na ukupno tri milijuna. U prethodnih osam godina ta suma je bila ukupno dva milijuna dinara, od čega se unatrag tri godine raspisivao jedan natječaj od strane HNV-a u iznosu od milijun i dvjesto tisuća i natječaj kojeg je raspisivao Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata u iznosu od 800.000 dinara, ukupno dva milijuna iz proračuna HNV-a. Sada će biti samo jedan natječaj, što znači da neće biti natječaja kojeg je raspisivao ZKVH«, objašnjava Sarić Lukendić, te dodaje kako je do ovog povećanja došlo zahvaljujući sredstvima koja su doznačena od Osječko-baranjske županije.
Na koncu, Sarić Lukendić kaže:
»Ovoga puta ćemo od udruga zatražiti da u procesu apliciranja daju neku vrstu kraćeg izvješća o aktivnostima koje su realizirali ili manifestacije i događaje na kojima su nastupili od 1. rujna prošle do 31. kolovoza ove godine. Na ovaj način steći će se uvjeti da uredimo svojevrsnu bazu podataka s informacijama o tome što se sve odista i realiziralo na planu kulture u tekućoj godina. Do sada smo imali samo usvajanje godišnjeg kalendara aktivnosti, ali povratnu informaciju o tome što je realizirano ili ne sustavno nismo imali. Sada ćemo na temelju inputa od udruga, barem onih koje se odluče aplicirati, sustavno imati i ovu informaciju.«
Natječaj se raspisuje 13. rujna objavom u Hrvatskoj riječi i rok za prijavu je 20 dana od objave.