Krov za krovne institucije!

Proteklih nekoliko dana s ponosom promatramo krovne grede kako niču na Hrvatskoj kući u kojoj će biti smještene krovne institucije naše hrvatske zajednice. Radosni smo jer radovi na građevinskom objektu napreduju kako je planirano – do konca godine Hrvatska kuća će biti pod krovom, a kroz nekoliko idućih mjeseci, vjerujemo, dovršena!
Međutim, slučajni prolaznik i nepoznavatelj prilika naše zajednice neće uočiti da se iza uspješno vođene izgradnje ovog objekta kriju mjeseci kompleksnih procedura, koje smo bili u stanju realizirati zahvaljujući podršci Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Andreja Plenkovića koji su prepoznali prioritetnu važnost ovog kapitalnog projekta. A većinu ovih procedura izvršili su i dalje izvršavaju djelatnici Ureda HNV-a, uz svoj nemali opseg ostalih poslova. Približujući se koncu godine i promatrajući pretvaranje donedavnog sna u javu prisjećamo se ovom prigodom, u kratkim crticama, svega dosad učinjenog.
Nakon odluke Vlade Republike Hrvatske i potpisivanja ugovora sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske HNV je pristupio, 2019. godine, izradi projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju Hrvatske kuće koja je završena polovicom srpnja 2020. godine.
U fazi pripreme za izgradnju bilo je potrebno provesti geodetske pripremne radove, preparcelaciju katastarske čestice za gradnju i procjenu dubine podzemnih voda. Poslovi su zahtijevali hitne reakcije zbog rokova dobivanja pojedinih rješenja i dozvola, što se uspjelo završiti zahvaljujući na vrijeme poduzetim urgencijama i kontinuiranim zahtjevima prema institucijama. To je sve za posljedicu imalo to da je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predan 30. studenog 2020. godine, a isti je odobren 19. veljače 2021. godine.
Uslijedilo je pokretanje postupka javne nabave za I. fazu izgradnje (podrumske prostorije i stavljanje prve ploče – 296,2 m2) što je zahtijevalo određene pripreme – izmjenu financijskog plana, registraciju na Portalu javnih nabava, imenovanje natječajne komisije, specifikaciju troškova i sl. Javna nabava je objavljena 30. ožujka 2021. godine, a završena je 29. travnja dodjelom ugovora izvođaču „Expres-servis“ d. o. o. koje se pokazalo kao pouzdano i odgovorno građevinsko poduzeće. Također, osigurani su nadzor izgradnje i plan preventivnih mjera te koordinator za sigurnost, a s izvođačima su potpisani ugovori. Osim toga, izvršeno je iskolčenje terena, pribavljeno je rješenje o kućnom broju, učinjene su prijave građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, poslan je zahtjev za zauzimanje javne površine i prijavljeno je gradilište – sve ukupno bilo je neophodno pribaviti 30 dozvola. Izgradnja kuće započela je 15. lipnja 2021. godine, a svakodnevno su praćeni izvješća koordinatora za sigurnost i realizacija plana izgradnje.
U mjesecu kolovozu 2021. raspisana je i druga javna nabava za II. fazu izgradnje (druge dvije etaže s krovom – 1043,14 m2) koja je okončana 10. rujna 2021. odlukom o dodjeli ugovora izvođaču radova, a prethodile su joj iste radnje kao u prvoj javnoj nabavi te su nanovo osigurani nadzor izgradnje, koordinator sigurnosti, prijavljeno je gradilište i dr.
Do konca godine planiran je završetak prvih dviju faza radova što znači da će Hrvatska kuća biti pod krovom, a u idućoj godini nastavljaju se završni građevinski i instalaterski radovi, dizajn interijera, završni interijerski radovi, stolarski radovi u interijeru, opremanje objekta namještajem te uređenje dvorišta i uličnog prostora.
Unatoč svim izazovima povećanja cijena i nedostatka građevinskog materijala na tržištu te složenim procedurama ishodovanja potrebnih dozvola i uvjeta za gradnju, cijeli je proces urađen prema planiranoj vremenskoj dinamici. Zahvalni Vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na povjerenju, providnosti na vođenju, vijećnicima na podršci i zajednici na pomoći, čvrsto vjerujemo kako će, ako se ovako nastavi, krovna institucija do kraja mandata IV. saziva HNV-a imati ne samo krov, već i širom otvorena vrata za svakog čiji je cilj dobro naše hrvatske zajednice.

Jasna Vojnić, predsjednica HNV-a

Foto/izvor: HNV