Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dodeljena je zlatna plaketa Slovačkog nacionalnog saveta

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, prisustvovao je 10. kolovoza Svečanoj sjednici Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u povodu 20. godišnjice od njegovog osnivanja. Svečana sednica, uz prisustvo brojnih uzvanika i gostiju, održana je u okviru programa ovogodišnjih Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu.

Ministar Žigmanov u svom obraćanju pozdravio je sve prisutne predstavnike lokalnih vlasti, Pokrajinske vlade, goste iz Republike Slovačke te sve članove Slovačkog nacionalnog saveta na čelu sa predsednicom Dušankom Petrak, izrazivši čast i zadovoljstvo na prilici da prisustvuje Svečanoj sednici manjinskog samoupravnog tela slovačke zajednice u Republici Srbiji. Čestitavši Savetu 20 godina od osnivanja, ministar Žigmanov se veoma pohvalno izrazio o svemu onome što je Savet u proteklom razdoblju postigao kada je u pitanju očuvanje imena Slovaka na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, to jest u Republici Srbiji.

„Čestitam vam i na brojnim postignućima koja ostvarujete kada je u pitanju očuvanje i razvoj identiteta slovačkog naroda, na svim vrednim naporima koje činite a koji imaju za posledicu dobro pripadnika slovačke zajednice, naročito kada su u pitanju aktivnosti u području kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Vaša postignuća se vide i kada je u pitanju integracija Slovaka u lokalne zajednice, u šire, regionalne zajednice i, na koncu, u zajednicu svih građana Republike Srbije, ravnopranih građana koji ostvaruju jednakost u punom kapacitetu. Želim Vam čestitati i na svemu onome što činite da perspektive pripadnika slovačke zajednice u Republici Srbiji budu svetlije i da stvarate pretpostavke da pripadnici Vaše zajednice, u prostoru gde su došli pre tri veka budu i dalje prisutni i da grade takve prilike koje će im omogućiti trajni opstanak ovde.“

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i ovom prilikom je istakao da pripadnici svih nacionalnih zajednica, pa tako slovačkog naroda u svojim nastojanjima za dalji napredak u Vladi Republike Srbije imaju pouzdanog i odgovornog partnera, čega je garant resorno ministarstvo na čijem je on čelu.

Na kraju svečanosti, ministar Tomislav Žigmanov je primio Zlatnu plaketu Slovačkog nacionalnog saveta koja je dodeljena Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za doprinos razvoja Nacionalnog saveta povodom 20. godina njegovog postojanja.