Mirko Ostrogonac republički zastupnik

Odlukom Republičke izborne komisije i tijela Skupštine Srbije, podnošenjem ostavke Tomislava Žigmanova, narodni zastupnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini u državnom parlamentu postao je Mirko Ostrogonac, što je i potvrđeno na plenarnoj sjednici 26. listopada.

Mirko Ostrogonac je rođen 1951. godine u Maloj Bosni. Diplomirao je 1975. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Nakon odsluženja vojnog roka, uposlio se u Agrokombinatu Subotica, gdje provodi 20 godina radeći na transferu novih znanstveno-agrotehničkih rješenja u proizvodnji. Jednu godinu sudjelovao je u pokusnoj proizvodnji u NR Kini (provincija Ćilin) u sklopu suradnje poljoprivrednih instituta u Novom Sadu i gradu Changchun. Više od deset godina bio je pomoćnik direktora za biljnu proizvodnju. Sljedećih pet godina bio uposlenik Poljoprivredno-stručne službe Agros-zavod Subotica, da bi u razdoblju od 2000. do 2004. obnašao funkciju člana Izvršnog odbora općine Subotica – resor poljoprivreda. Do odlaska u mirovinu 2016. bio je uposlenik u Gradskoj upravi Subotica.

Angažiran je u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo Subotica, a jedan mandat je bio predsjednik Upravnog odbora Centra. Gotovo 20 godina član je DSHV-a i aktualni je predsjednik DSHV-a Podružnice Subotica. (DSHV)