Nacionalne manjine traže vraćanje sredstava RTV-u

Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih zajednica uputili su zahtjev predsjednici Vlade Srbije Ani Brnabić da osigura sredstva prilikom rebalansa proračuna za potrebe Radio-televizije Vojvodine, a u iznosu koji je smanjen prilikom prethodnog rebalansa zbog ekonomskih posledica korona virusa.
Predsjednik Nacionalnog saveta Rusina Borislav Sakač objašnjava kako su nacionalne zajednice otpuštanjima na RTV-u „došle u situaciju da će im se određena stečena prava smanjiti“.
Sastanak na kojem se raspravljalo o informiranju na jezicima nacionalnih zajednica nakon otpuštanja radnika RTV-a koji su angažovani preko agencija, održan je 2. rujna u prostorijama Rusinskog kulturnog centra u Novome Sadu.