Novi projekt HNV-a, Katoličke Crkve i donatora

Još jedan od ključnih strateških projekata koji Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji ostvaruje s Katoličkom Crkvom i donatorima nalazi se na pomolu – radi se o osnivanju rekreacijsko-edukacijskog centra u Baču što je zacrtano u platformi IV. saziva HNV-a „HRvati ZAjedno“, a ideja se razvijala u razgovoru sa subotičkim biskupom Slavkom Večerinom. Dio realizacije ovog projekta započinje zahvaljujući dobrotvorima – Veleposlanstvu Suverenog malteškog reda u Republici Srbiji.
Nakon izrade elaborata u kojem se predviđa obnova župnih prostorija i dvorišta Rimokatoličke župe sv. Pavla Apostola u Baču, upućena je molba Veleposlanstvu Suverenog malteškog reda u Republici Srbiji u čije je ime beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar ideju prezentirao na sastanku u Milanu održanom na spomendan sv. Karla. Veleposlanik Suverenog malteškog reda u Republici Srbiji Alberto di Luca dočekao je beogradskog nadbiskupa zajedno s milanskim nadbiskupom mons. Marijem Delpinijem te diplomatima Veleposlanstva Suverenog malteškog reda u Republici Srbiji – ministrom savjetnikom Carlom Buorom, savjetnikom Francom Zivianijem, tajnikom Maurom Torreom koji su tom prigodom razmijenili mišljenja o operativnim procedura koje se tiču molbe za izgradnju sportskog terena u Baču u okviru programa podrške „Make a WISH“ Veleposlanstva Suverenog malteškog reda u Republici Srbiji.
Uskoro će se projekt predstaviti svima, a odlučeno je kako će na proljeće biti organizirana dobrotvorna večera u Milanu s ciljem daljnje podrške ovoj inicijativi.

Foto/izvor: hnv.org.rs