Novi svezak Klasja naših ravni

Izišao je novi svezak časopisa za književnost, umjetnost i znanost Klasje naših ravni (broj 1-4 za 2020. godinu). Novi svezak donosi malo poznate tekstove književnog povjesničara, kritičara i antologičara Geze Kikića (1925.-2002.) objavljene nakon sloma Hrvatskog proljeća, nakon kojega mu je bio onemogućen daljnji istraživački rad. Uvodni tekst ovoga temata, naslovljen Nepoznati Geza Kikić, napisao je Slaven Bačić. U novom svesku možete pročitati i poeziju Darka Baštovanovića, Ljiljane Žegarac-Tenjović, Matije Molcera te prozu Mirka Kopunovića, Stjepana Bartoša i Petka Vojnića Purčara. Tu su i: Izabrana bibliografija historiografskih i arhivističkih radova Stevana Mačkovića, tekstovi jezikoslovke i književne kritičarke Jasne Melvinger (Inojezični leksik u petrovaradinskom govoru, Petrovaradinski mikrotoponimi i Nove žanrovske tendencije u prozi Danice Vujkov) te tekst Milovana Mikovića Ponešto izlišno o Njoj.
Časopis Klasje naših ravni izlazi u nakladi ogranka Matice hrvatske u Subotici. Cijena sveska je 150 dinara, a može se kupiti u subotičkoj knjižari Danilo Kiš.