Novi život monoštorskome Dunavcu

MONOŠTOR – Kanal DTD, koji prolazi tik pokraj zapadnog ruba Monoštora, ovih dana dobio je šansu da polako prestaje biti izvor neugodnih mirisa koji su dugo činili život Monoštorcima i njhovim gostima nelagodnim. Naime, JVP Vode Vojvodine započelo je projekt revitalizacije njegovoga kraka koji se proteže između ruba sela i otoka Lanciget. Godinama su se Monoštorci jedni drugima, a onda i nadležnima za vodno gospodarstvo, koji kanalom DTD upravljaju, žalili na brzo zamuljenje ovoga dijela kanala, njegovo oplićavanje, a time i gubljenje onoga što Monoštorci u vodi vide kao lokalni resurs. Doduše, i sami su priznavali, posebice oni koji žive u ulicama Dunavskoj i Tijesnoj, tik uz Dunavac, da septičke jame njihovih dvorišta u velikoj mjeri i uzrokuju organsko zagađenje, zbog čega ubrzano buja vegetacija i stvara se mulj u kanalu koji gotovo ne teče, a koji je dio Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavalje i, kao i cijelo selo i njegova okolica, Rezervata biosfere Bačko Podunavlje. Mjesna zajednica Monoštor je na svojoj sjednici 6. svibnja odlučila uputiti žuran zahtjev Vodama Vojvodine za izmuljavanje dijela Dunavca, podržan peticijom 729 žitelja Monoštora, koji je početkom srpnja i prihvaćen. Po dobijanju potrebnih dozvola od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, sredinom srpnja brodovi refuleri su pristigli na ovu lokaciju i izmuljavanje je počelo.
Kako smo saznali u Vodama Vojvodine, planirano je da se iz dijela Dunavca pored Lancigeta ukloni sav mulj do dubine koja je projektirana prilikom izgradnje ove dionice kanala, kada je Lanciget i formiran kao otok. Upravo u udubljenja koja su u sredini otoka tada nastala deponirat će se izmuljeni materijal.