OBAVIJEST UČENICIMA PUTNICIMA SREDNjIH ŠKOLA

O  B  A  V  I  J  E  S  T

UČENICIMA  PUTNICIMA SREDNjIH  ŠKOLA

 

  1. Učenicima putnicima subotičkih srednjih škola mjesečne karte za putovanja rješavat će se u srednjim školama u koje su upisani.

NAPOMENA: Ovo vrijedi samo za učenike koji su stanovnici Grada   
                          Subotice.

  1. Učenici putnici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu općinu, zahtjeve za regresirane mjesečne karte predavat će u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice od 20. srpnja do 15. kolovoza 2023. godine. Potvrde za mjesečne karte izdavat će se od 23. do 31. kolovoza 2023. godine i to od 10.00 do 13.30 sati u Gradskoj upravi, Trg slobode broj 1, III. kat, ured 305.

Ukoliko učenici do ovoga datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati i naknadno.

Za reguliranje prava za mjesečnu kartu učenici trebaju priložiti:

  • preslik osobne iskaznice (ako učenik nema, onda jednog od roditelja);
  • overenu potvrdu škole o upisu (potvrda mora sadržati obrazovni profil i napomenu da učenik prvi put upisuje razred);
  • dokaz o pozitivnom uspjehu (ovjereni preslik đačke knjižice koja mora biti potpisana od ravnatelja škole i razrednika i ovjerena pečatom škole ili ovjeren preslik svjedodžbe).

      Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.

  1. Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti plaćati cijenu regresirane mjesečne karte, trebaju se obratiti Centru za socijalni rad grada Subotice, Alekse Šantića broj 27, za oslobađanje plaćanja učešća za cijenu mjesečne karte.

 

 

 

                                         NAPOMENA

  • Učenici linearno plaćaju 1.800,00 dinara od pune cijene mjesečne karte.
  • Učenicima srednjih škola koji su upisani u susjedne gradove i općine na obrazovne profile koji su verificirani u srednjim školama na području Grada Subotice, putni troškovi se ne participiraju. Iznimno od stavka 1 ovoga članka, putni troškovi se participiraju ako u školskoj godini nije otvoren odjel verificiranog obrazovnog profila na nastavnom jeziku na kojemu učenik pohađa nastavu.
  • Učenicima srednjih škola koji su upisani u susjedne gradove i općine na obrazovne profile koji nisu bili verificirani u srednjim školama na području Grada Subotice u školskoj godini kada su upisali prvi razred, a verificirani su tijekom njihova školovanja, nastavlja se participiranje putnih troš
  • Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred, putni troškovi se ne participiraju.

 

INFORMACIJE NA TELEFON: 024 626-883.

                                                             

Tajnica,

 Jasmina Stevanović     

Projekat podržalo Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice