Održan sastanak na temu zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u organima javne uprave

SUBOTICA – Suradnica Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Danijela Ilić posjetila je u četvrtak Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji. Budući da je u tijeku istraživanje odnosno projekt, koji se realizira u suradnji s EU komisijom, pod nazivom “Sačinjavanje preporuka afirmativnih mjera kojima bi se poboljšao postotak i uključenost pripadnika nacionalnih manjina u organe javne uprave na lokalnoj, pokrajinskoj i republičkoj razini”, održan je sastanak na temu zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina. Na sastanku je bilo riječi o problemima podzastupljenosti hrvatske manjine u organima uprave, a iznijeta su i neka rješenja koja bi se mogla implementirati. Sastanku su nazočili međunarodni tajnik HNV-a Darko Baštovanović i član IO HNV-a Darko Sarić Lukendić.