Poticaji za biljnu proizvodnju 12.000 dinara

Na sjednici Vlade Srbije usvojen je izmjenjen i dopunjen Prijedlog zakona o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Predloženo je povećanje maksimalne površine obrađenog poljoprivrednog zemljišta sa 20 na 100 hektara za koje se može ostvari pravo za osnovne i proizvodno vezane poticaje za biljnu proizvodnju.

Ovim izmjenama povećan je minimalni iznos premije za mlijeko sa deset na 15 dinara, kao i minimalni iznos za osnovne podsticaje po površini biljne proizvodnje sa 6000 dinara na 12.000 dinara.

Izmjene Prijedloga zakona predviđaju i mogućnost da lice koje obrađuje poljoprivredno zemljište, a koje nije u njegovom vlasništvu, prijavi nadležnom ministarstvu katastarske parcele koje obrađuje, koje nisu upisane u njegovom poljoprivrednom gospodarstvu.