Predstavljanje lektorata za hrvatski jezik i književnost

Lektorat za hrvatski jezik i književnost, koji se odvija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu, predstavljen je u petak, 18. rujna, u prostorijama Hrvatskog nacionalnog vijeća u Subotici trećoj generaciji zainteresiranih polaznika – odgojiteljima, učiteljima razredne nastave, predmetnim nastavnicima/profesorima u nastavi na hrvatskom jeziku u Vojvodini, te učiteljima Hrvatskoga jezika s elementima nacionalne kulture. S radom i programom Lektorata, predmetima, kolegijima, načinom polaganja ispita, upoznao ih je predavač – lektor hrvatskog jezika i književnosti prof. dr. Tomislav Ćužić. Na Lektoratu tijekom dva semestra spomenuti polaznici slušaju, a potom polažu ispit iz četiri predmeta: Hrvatski I. i Hrvatski II. (hrvatsko znanstveno nazivlje), Hrvatska dječja književnost, Metodika – hrvatski jezik u nastavi i predškolskom odgoju te Hrvatska kultura i društvo, a u prethodne dvije godine pohađalo ga je blizu 20 polaznika. Na pitanje jesu li dva fakultetska semestra dovoljna da prosvjetni djelatnici steknu znanje hrvatskog jezika potrebno i dovoljno za rad u prosvjeti Ćužić odgovara: »Sve je stvar osobnog odnosa prema radu, ali mislim da ta četiri predmeta mogu ispuniti te potrebe. Budući da je riječ o nestudijskom, odnosno stručnom programu, tu je prisutan veći individualizam. Predavanje je važno, ali i to da se polaznici i individualno posvete svom radu. Tu imamo i mentorski rad, rad na projektu i dr.« Nakon ove promocije pristupit će se sagledavanju prioriteta u nastavi na hrvatskom jeziku ka daje u pitanju jezična stručnost za izvođenje određenih predmeta, kaže predsjednica Odbora za obrazovanje pri HNV-u Margareta Uršal.»Tražili smo od škola da nam dostave podatke o predmetima koji su stručno zastupljeni i onima koji nisu u određenoj školi. Na temelju toga ćemo uraditi analizu i odrediti prioritete, tj. koji su obrazovni profili nastavnika deficitarni kako bi se putem lektorata osposobili da osim stručnosti za izvođenje predmeta steknu i jezičnu stručnost za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.« Jedna od zainteresiranih polaznica je Danijela Skenderović, učiteljica OŠ Ivan Milutinović u Subotici, kojoj je ovo 16. godina kako radi u nastavi na hrvatskom jeziku i koja od Lektorata očekuje dodatno i prijeko potrebno usavršavanje. »Sve što smo do sada radili uglavnom je bilo samostalno u smislu da smo individualno učili i obučavali se. Ovo će nam jako koristiti za ubuduće, da to svoje dosadašnje znanje uobličimo, da nam se neke stvari dodatno pojasne i da jezično uznapredujemo. Što se tiče dosadašnjeg jezično-stručnog usavršavanja, išla sam na seminare u okviru Ljetne škole jezika u Hrvatskoj što je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje, a išla sam i na neka jednodnevna predavanja, ali ovako nešto je zaista potrebno.« Podsjetimo, Filozofski fakultet u Novom Sadu, u okviru Centra za usavršavanje nastavnika realizira Program za stjecanje kompetencija iz hrvatskoga jezika, kulture i književnosti s metodikom rada. Pohađanjem Lektorata stječe se licenca za jezičnu kompetenciju, što je jedan od uvjeta za upošljavanje u nastavi na jeziku nacionalne manjine. Konkretno, za hrvatski jezik on se sastoji iz četiri ispita i njihovim polaganjem stječe se potvrda spomenutog fakulteta o jezičnoj kompetenciji za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.