Priznanje Đorđe Natošević

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice upućuje javni poziv svim zainteresiranim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, odgojiteljima u predškolskim ustanovama, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i pedagozima i psiholozima u ovim ustanovama sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine da se prijave za Priznanje ĐORĐE NATOŠEVIĆ, koje se dodjeljuje za iznimne rezultate postignute u 2018. godini u odgojno-obrazovnom radu.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu pokrajinskog priznanja u području obrazovanja imaju pravne i fizičke osobe.
Pravo na pokrajinsko priznanje ima fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Prijedlog se dostavlja u pisanoj formi s obrazloženjem, podacima o kandidatu i rezultatima njegovog rada postignutim u 2018. godini.
Uz prijedlog, dostavlja se i odgovarajuća dokumentacija, koja se poslije odlučivanja o dodjeli pokrajinskog priznanja ne vraća predlagatelju.
Odluku o dodjeli pokrajinskog priznanja donosi Povjerenstvo za dodjelu nagrade Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja.
Podnositelji prijedloga obvezno dostavljaju sljedeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:
1. Formular – prijedlog za dodjelu pokrajinskog priznanja u području obrazovanja – Priznanje ĐORĐE NATOŠEVIĆ, koje se dodjeljuje za iznimne rezultate postignute u odgojno-obrazovnom radu – preuzima se sa site-a www.puma.vojvodina.gov.rs
2. presliku osobne iskaznice, odnosno očitanu osobnu iskaznicu za kandidata koji je fizička osoba, odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu, kao dokaz da je kandidat s prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3. presliku potvrde o poreznom identifikacijskom broju – PIB-u – za pravne osobe,
4. dokaz o postignutim rezultatima u području obrazovanja u 2018. godini,
5. profesionalni životopis i
6. preslike NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.
Rok i način dostavljanja prijedloga: Javni Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u području obrazovanja – Priznanje Đorđe Natošević traje do 10. studenoga 2019. godine. Prijedlozi se dostavljaju poštom preporučeno s naznakom »Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u području obrazovanja – Priznanje Đorđe Natošević«, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Pokrajinsko priznanje u području obrazovanja – Priznanje Đorđe Natošević dodjeljuje se 25. studenoga 2019. godine.
Pokrajinsko priznanje dodjeljuje se u vidu diplome i u novčanom neto iznosu od 100.000 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima.
NAPOMENA: Prijedlozi koji su podnijeti u javnom pozivu objavljenom dana 5. rujna 2019. godine uzimaju se u razmatranje prilikom donošenja jedinstvene odluke Povjerenstva za dodjelu nagrade Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja i nije ih potrebno ponovo dostavljati.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice putem telefona 021/487-4035, 021/487-4330 ili putem elektroničke pošte: vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs ili gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs