Seminar o perspektivama manjinskih medija

Hrvatska udruga novinara Cro news organizira dva seminara s temom perspektiva i razvoja manjinskih medija u Srbiji te unaprjeđenja njihovih profesionalnih standarda. Seminar će prvo biti održan u ponedjeljak, 20. prosinca, u Subotici, u prostorijama Hrvatskog nacionalnog vijeća, a potom u četvrtak, 23. prosinca, u Novom Sadu, u vjeronaučnoj dvorani župne crkve Imena Marijinog (Katolička porta 3.). Početak oba seminara je isti, u 18 sati.
Predavači su: predsjednica HNV-a Jasna Vojnić (»Prezentacija i analiza Nacrta strategije informiranja Hrvata u Srbiji«); Kalman Kuntić iz Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama (»Analiza Strategije razvoja sistema javnog informiranja u Srbiji s posebnim osvrtom na manjinsko informiranje«); novinar-snimatelj RTV Vojvodine i dopisnik HINA-e Josip Stantić (»Nivo digitalnih kompetencija, stručnih znanja i problemi s kojima se susreću novinari na manjinskim jezicima«) i glavna i odgovorna urednica tjednika Hrvatska riječ Zlata Vasiljević (»Uređivačke politike, stanje, perspektive, izazovi i problemi unutar redakcija manjinskih medija«).
Seminar u Subotici se organizira uz potporu uz potporu Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama, a seminar u Novom Sadu uz potporu Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.