Suradnja i razmjena iskustava u Tavankutu

U prostorijama HKPD »Matija Gubec« Tavankut, danas, 02.09.održan je sastanak predstavnika LAG »Sunčana Ravnica« Đurđin, LAG »Panonski fijaker« Apatin – Sombor i LAG »Srce Bačke« Kula – Vrbas. Sastanku su prisustvovali Jagoda Kočić – menadžer LAG »Panonski fijaker«, Bojan Kovač – menadžer LAG »Srce Bačke«, Marica Stantić predsednica UO LAG »Sunčana ravnica« i Ladislav Suknović i Ivica Dulić predstavnici HKPD »Matija Gubec«. Gostima iz Sombor i Kule predstavljen je rad društva i LAG-a »Sunčana ravnica«, prezentovani su dosadašnji projekti i primeri dobre prakse i zajednički su razmenjena iskustva vezana za izradu lokalne strategije ruralnog razvoja svakog LAG-a. Tokom sastanka postignut je dogovor o zajedničkoj saradnji na budućim projektimai unapređenju dalje saradnje LAG-ova na severozapadu Bačke.

Ovom prilikom svi učesnici razgovora istakli su potrebu povezivanja organizacija koje funkcionišu prema LEADER principima i jačanju veza između LAG-ova.