Trodnevnica na svetištu Majke Božje na Bunariću

SUBOTICA-
22. kolovoza – klanjanje počinje u 19 sati
23. kolovoza – pobožnost križnoga puta u 19 sati
24. kolovoza – bdijenje sa svijećama u 19 sati
Proštenje
25. kolovoza – misa za hodočasnike pješake u 6.30 sati (dvojezična)
– biskupska misa u 8 sati (mađarski)
– biskupska misa u 10 sati (hrvatski)
– misa za bolesnike i djelatnike Caritasa u 16 sati (dvojezična)