XVIII. Pokrajinski susret hrvatskih pučkih pjesnika Lira naiva u Somboru

Manifestacija Lira naiva okuplja pjesnike koji pišu na materinjem hrvatskom jeziku, a osim književnoga standarda, njeguju i dijalekte, u prvom redu bunjevačku ili šokačku ikavicu. U pitanju je godišnji susret hrvatskih pučkih pjesnika, u početku samo iz Vojvodine, a posljednjih godina sve je više sudionika iz Beograda, Zemuna te Hrvatske.
Manifestacija je utemeljena 2003. godine, a svaki put se održava u drugom mjestu. Za svaki susret tiska se i zbornik izabranih stihova, a ovogodišnji nosi naziv Kliktaj nebesa rumenih. Pjesme je selektirala Klara Dulić Ševčić, a zbornik je uredila Katarina Čeliković. U ovogodišnjem zborniku zastupljeno je 60 pjesnika iz Srbije i Hrvatske, a u Somboru se susrelo nešto manje od trećine.
Uvjetovana pandemijom covid–19 i propisanim mjerama, Lira naiva 2020. zapala je u opasnost neodržavanja baš u godini u kojoj je postala punoljetna. Kad je postalo posve izvjesno da se manifestacija neće moći održati u zacrtanom terminu i u dogovorenom mjestu, organizatori iz Hrvatske čitaonice i Katoličkog društva Ivan Antunović iz Subotice nisu odustali od ovogodišnjeg susreta. Tražili su i našli novi termin, a domaćin je bio HKUD Vladimir Nazor iz Sombora. Tako je XVIII. Pokrajinski susret hrvatskih pučkih pjesnika Lira naiva 2020., s reduciranim brojem sudionika, a u odnosu na protekle godine i reduciranim programom, održan 27. rujna u Somboru, u prostorijama Nazora.