Zavjetno hodočašće

Organizira se zavjetno hodočašće bačkih Hrvata u Mariju Bistricu 23. i 24. rujna pod geslom »Usta Marija i pohita u Gorje«. Polazak je 23. rujna u jutarnjim satima: u 5,30 sati Marija Majka Crkve, u 5.45 sati crkva sv. Roka i u 6 sati je polazak ipred katedrale. U Aljmašu je stajanje i skupljanje ostalih autobusa hodočasnička Marijanska pobožnost u 10 sati. Ide se i u Zagreb, a potom je večernji program u Mariji Bistrici. Sljedećeg dana, 24. rujna je jutarnja sv. misa u 7.30 sati u Mariji Bistrici, a potom je odlazak u Ludbreg i povratak kući. Cijena puta sa smještajem je 6000 dinara. Prijave se vrše isključivo osobno u župnom uredu sv. Teretije Avilske (Harambašićeva 7) Subotica. Kontakt osoba: župni vikar vlč. Damjan Pašić 063/176-18-32.