Zukorlić i Žigmanov potpisali izjavu o suradnji

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov potpisali su u Beogradu 18. listopada »izjavu o suradnji dvije nacionalno-manjinske stranke« radi »usuglašenog djelovanja« i »razvijanja uzajamne podrške« u pitanjima od zajedničkog interesa.

Izjavu prenosimo u cijelosti:

»Kao politički predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda u Republici Srbiji, uz svijest o razlikama u društvenom položaju dviju nacionalnih zajednica, radi uspostavljanja usuglašenog djelovanja i razvijanja uzajamne podrške u pitanjima od zajedničkog interesa, koja se okupljaju u unaprjeđenju ukupnih društvenih prilika i razvoja dvaju naroda, objelodanjujemo zajedničku izjavu o suradnji Stranke pravde i pomirenja i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Republiku Srbiju razumijevamo kao državu utemeljenu na načelima demokracije, vladavine prava, pravednosti i lojalnosti njezinih građana.

Posebno želimo istaknuti i osvijestiti da jedan značajan broj njezinih građana čine pripadnici nevećinskog naroda, koji također žele s punim pravom ostvariti svoju ravnopravnost i jednakost.

Ona se ima postići kroz cjelovitu integraciju pripadnika svih zajednica u srbijansko društvo, uz očuvanje njihove nacionalne samobitnosti te uz poštovanje načela jednakih šansi i isključivanje načela diskriminacije.

Ukazujemo da ostvarenje spomenutoga pretpostavlja jednaku i ravnomjernu ekonomsku, infrastrukturnu i komunalnu razvijenost svih prostora, osobito onih na kojima žive pripadnici nevećinskog naroda.

Posebno je važno voditi računa o dosljednoj primjeni manjinskih prava u području obrazovanja, kulture, informiranja, službene uporabe jezika i pisma te razmjerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih zajednica u tzv. javnom sektoru.

I kulture sjećanja koje se ostvaruju u Republici Srbiji moraju biti osjetljive i na nevine žrtve i stradanja Hrvata i Bošnjaka na teritoriju Republike Srbije, što treba pratiti razvoj njihovih komemorativnih praksi.

Naglašavamo kako će se navedeni ciljevi lakše ostvariti ako načela multietničnosti i multikulturalnosti budu trajno uračunavana u kreiranje i provođenje svih politika, politika koje moraju počivati na načelima etnokulturalne pravednosti.

Ističemo da bez aktivne političke participacije legitimnih predstavnika nacionalnih zajednica tako definirano djelovanje neće moći biti u cijelosti ostvareno, a demokracija u Srbiji imat će deficite ako u predstavničkim tijelima i izvršnim dijelovima vlasti ne budu zastupljeni i predstavnici političkih stranaka nacionalnih zajednica.

Radi ostvarivanja tako shvaćene i definirane – pravedne Srbije, odlučujemo se kao prvaci političkih organizacija dvaju manjinskih naroda – bošnjačkog i hrvatskog – na unaprjeđenje dosadašnje suradnje radi trajne koristi naših zajednica i za dobro države u kojoj živimo.

Za pravednu Srbiju! Srbija je dom svih njezinih građanki i građana!«