Osnovana fondacija Cro-Fond i imenovan novi UO ustanove Hrvatska riječ

SONTA – Šesnaesta redovita sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća održana je 4. lipnja u Sonti, uz sudjelovanje 24-ero vijećnika. U cilju efikasnijeg rada, jednoglasno je donijeta odluka o povjeravanju većih nadlaženosti Izvršnom odboru HNV-a. Veće nadležnosti tome tijelu dane su u svezi odlučivanja i davanja mišljenja o predloženim kandidatima za članove upravnog, odnosno školskog odbora, u postupku donošenja akata o mreži odgojno-obrazovnih ustanova i škola, usvajanja odluka, pravilnika i drugih akata resornih odbora, o predloženim kandidatima za članove upravnih odbora ustanova kulture, u postupku utvrđivanja naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih dijelova naseljenih mjesta, te o natječajima za raspodjelu sredstava, pošto se o tome izjasni odgovarajući odbor iz čijeg je područja raspisan natječaj ako je rok kraći od pet dana.
Razmatran je, i uz dva prihvaćena amandmana, jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije Cro-Fond. Fondacija se osniva s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje programskih aktivnosti i projekata iz područja obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika i pisma. Sjedište Fondacije je u Subotici. Imenovan je i Upravni odbor Fondacije na mandatno razdoblje od 4 godine, a čine ga: Mirko Ostrogonac iz Žednika (predsjednik), Branko Horvat iz Tavankuta, Svetislav Milanković iz Subotice, Katica Naglić iz Surčina i Ivan Majić iz Odžaka.
Razriješen je stari i imenovan novi Upravni odbor NIU Hrvatska riječ. Imenovani su: Ladislav Suknović iz Subotice, Josip Stantić iz Subotice, vlč. Dragan Muharem iz Subotice, Karolina Bašić iz Subotice, Tomislav Vuković iz Sombora, Krunoslav Đaković iz Srijemske Mitrovice, Josip Dumendžić iz Bođana, Marko Tucakov iz Novog Sada i iz reda zaposlenih Branimir Kuntić iz Subotice.
Jednoglasno je dana suglasnost za godišnji program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2020. godinu, uz napomenu da će vijećnicima detaljnije biti predočen koncem godine. Jednoglasno su donijete i odluke o davanju mišljenja o prijavi na Natječaj za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u području javnog informiranja iz proračuna Grada Sombora za 2019. godinu, te o projektu Jednog smo roda Kanala 9 d. o. o. iz Novog Sada po Natječaju za sufinanciranje projekata sredstvima iz proračuna Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja interesa u području javnog informiranja za 2019. godinu.
Na koncu sjednice svečano je potpisan Ugovor o donaciji između HNV-a i HKU Antun Sorgg iz Vajske. Sredstava u iznosu od 790.841 dinara, koja će biti upotrijebljena za sufinanciranje kupnje Šokačke kuće u Vajskoj, donirala je Vukovarsko-srijemska županija. Ugovor su potpisali predsjednica HNV-a Jasna Vojnić i predsjednik HKU Antun Sorgg Mladen Šimić.