Sačinjen elaborat o ponovnom osnutku Drame na hrvatskom jeziku u Narodnom kazalištu u Subotici

Na inicijativu i u dogovoru sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata, prof. Nevena Baštovanović sačinila je elaborat (Ponovni) Osnutak hrvatske drame u Narodnom kazalištu u Subotici. Baštovanović je elaborat predala danas v. d. ravnateljice ZKVH-a Katarini Čeliković, čime je navedena inicijativa, kako je ovom prigodom istaknuto, postala i službenom. U ZKVH-u podsjećaju kako ovo nije prva takva inicijativa »budući da je u proteklih desetak godina bilo nekoliko pokušaja obnove odnosno stvaranja uvjeta za pokretanje drame na hrvatskom jeziku pri nekom profesionalnom kazalištu, no sve su, zbog administrativnih onemogućavanja, ostale neostvarene«.

Kako je navela autorica elaborata Nevena Baštovanović, cilj ovoga dokumenta je obrazložiti i ponuditi način kako na institucionalno primjeren, profesionalno sukladan i jedan obuhvatan način, po modelima kako to imaju druge nacionalne zajednice u Vojvodini (Mađari, Slovaci, Rusini, Rumunji), osigurati održivo i trajno rješavanje ponovnoga osnutka drame na hrvatskome jeziku u Narodnom kazalištu u Gradu Subotici.

Nositelj inicijative za (Ponovni) Osnutak hrvatske drame u Narodnom kazalištu u Subotici je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća te političku logistiku Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Kako u ZKVH-u ističu, dovršenjem ovog elaborata hrvatska zajednica će pristupiti i poduzimanju svih potrebnih proceduralnih koraka za ponovni osnutak Drame na hrvatskom jeziku u Narodnom kazalištu u Subotici.

Projekt: Cronline news

Pokrovitelj: Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama