Godišnjak Hrvata u Mađarskoj

U nakladi Neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Croatica tiskan je Hrvatski kalendar 2021. Na 200 stranica u boji godišnjak Hrvata u Mađarskoj donosi veliki broj zanimljivih napisa, oslikavajući riječju i fotografijom godinu koja je polako iza nas. Naslovnica je u znaku 30. obljetnice samostalnog tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoga glasnika, čiji je prvi broj izašao 2. svibnja 1991. godine. Kalendar je uredila Branka Pavić Blažetin, uz pomoć uređivačkog odbora u sastavu Stipan Balatinac, Bernadeta Blažetin, Kristina Goher, Timea Horvat i Bea Letenyei Kovács.
Urednica Kalendara Pavić Blažetin bilježi kako svojim kalendarima zovemo svoj rod, kazujemo kako smo svoji na svome.
»Hrvati, na stoljetnim ognjištima, bili i ostali svoji na svome. U tome nam je pomogla obitelj, materinski jezik, vjera, ali ne u posljednjem redu knjiga koju su pisali naši preci i koju pišemo i mi danas. Jer pisana riječ, knjiga, nacionalno je dobro, naša hrvatska prepoznatljivost. Ona jača hrvatski identitet, budi ga u zaspalima, učvršćuje znanje i ponos na materinski jezik. Bez knjige ostat će tek neki spomenik čudnog oblika u našem kraju, i nitko neće znati da smo bili tu. Promijenit će se krajobraz, arhitektura, a ostatke ostataka nošnje predaka nosit će ljudi čudnoga imena koji ne znaju čitati knjigu na hrvatskom jeziku«.
Po cijeni od 1200 forinti, može se naručiti narudžbom kod Neprofitnog poduzeća Croatica na e-mail: croatica@croatica.hu.