Pokrajinski izbori po novim pravilima

Predstojeći izbori za zastupnike u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine bit će održani po izmijenjenim izbornim pravilima. Naime, zastupnici vladajuće koalicije su inicirali donošenje nove odluke o izboru zastupnika kojom se uvodi nekoliko izmjena, a koja je usvojena na sjednici pokrajinske Skupštine 4. listopada.

Prijedlog za izmjenu Odluke o izboru zastupnika u Skupštini Vojvodine je potpisan 21. rujna i dan kasnije predan na pisarnici, uz potpise 82 zastupnika Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Saveza vojvođanskih Mađara.

Izmjenama se onemogućuje predaja lista koju čini koalicija političke stranke i grupe građana, a omogućuje se da nositelji lista ne moraju imati prebivalište u Vojvodini za razliku od kandidata za zastupnike koji ga moraju imati.

Trećom izmjenom smanjuje se broj potpisa koje je potrebno sakupiti da bi se predala izborna lista – umjesto dosadašnjih 6.000 potrebno je predati 4.000 potpisa za kandidiranje izborne liste. U obrazloženju se navodi da je ovo urađeno kako bi se smanjila dokumentacija i olakšalo kandidiranje.

Osim toga, predloženim izmjenama produžavaju se rokovi za podnošenje izborne liste s 15 na 20 dana, a zadržava se i postojeći izborni cenzus od tri posto.

Zadržavaju se postojeći cenzusi, a druge izmjene su uglavnom pravno-tehnička usklađivanja s prošlogodišnjim izmjenama Zakona o narodnim zastupnicima kao i kako bi se u odluku uključila i rješenja koja su se do sada navodila u uputstvu Pokrajinske izborne komisije (PIK).

Novina je i da se sve odluke PIK-a objavljuju na internetu, te da rokovi za žalbe važe od momenta objavljivanja na sajtu. Produženi su i rokovi za žalbe, s 24 na 48 sati. Osim toga, više vremena se omogućuje za podnošenje izborne liste – 20, umjesto 15 dana.

Prema novoj odluci, PIK ima 14 članova u skladu s postotkom zastupljenosti u sadašnjem sazivu u pokrajinskom parlamentu. Definirano je i da ukoliko neka zastupnička grupa ima više od polovine mandata ne može imati više od polovine članova u PIK-u nego im pripada mjesto predsjednika, zamjenika i šest članova i šest zamjenika, a ostala mjesta se dijele među zastupničkim grupama.

Sedmom glavom Prijedloga odluke se na jednom mjestu iznose sve odredbe od specifičnog značaja za sudjelovanje nacionalnih manjina u izbornom postupku.

Zadržava se postojeće rješenje prema kojem izborne liste nacionalnih manjina sudjeluju u raspodjeli mandata bez obzira na broj glasova koje su osvojile, uz pravilo da se količnici koji pripadaju ovim izbornim listama, ako su osvojile manje glasova od izbornog cenzusa, uvećavaju za 35 %.

Unaprjeđenje položaja podnositelja izbornih lista nacionalnih manjina predlaže se kroz smanjenje minimalnog broja ovjerenih izjava birača neophodnih za proglašenje ovih izbornih lista na 2.000, umjesto dosadašnjih 3.000 ovjerenih izjava birača.

Pokrajinska izborna komisija će i dalje biti nadležna za utvrđivanje statusa izborne liste nacionalne manjine, kada u postupku razmatranja prijedloga podnositelja izborne liste za utvrđivanje tog statusa, koji će i ubuduće morati biti podnesen istovremeno s podnošenjem izborne liste, utvrdi da je osnovni cilj kandidiranja predstavljanje i zastupanje interesa određene nacionalne manjine, kao i zaštita i poboljšanje prava pripadnika te nacionalne manjine.

Novinu pak predstavlja odredba članka 138. Prijedloga odluke o zabrani izigravanja pravila, kojom se propisuju uvjeti pod kojim prijedlog za utvrđivanje položaja izborne liste nacionalne manjine treba biti odbijen u cilju sprječavanja mogućih zlouporaba u cilju stjecanja privilegiranog položaja u raspodjeli mandata zastupnika koji uživaju izborne liste nacionalnih manjina, navodi se u obrazloženju.

Foto: Skupština APV