Arhitektura

Burza rada

Crkva svete Tereze Avilske

Crkva Uskrsnuća Isusova

Gradska Najamna Palača

Kapela Svetog Roka

Najamna palača dr Adolfa Vilhajma

Najamna palača obitelji Kujundžić

Palača Osnovne mađarske štedionice

Palača Trgovačke banke subotičke regije

Park Sanatorij

Obiteljska kuća Mihalja Gereb

Rajhl obiteljska palača

Sinagoga

Stojkovićeva palača

Ferenc Rajhl - Bista

Spomenik Risaru

Spomenik Svetom Trojstvu

Luteranska crkva

Spomen skulptura "Ruke"

Leović palača

Zgrada Lenjinov park

Dom vojske

Umjetnički pravci