Hrvatska riječ

PrintPrvom tiskanom knjigom 2005. godine, započinje lijepa nakladnička avantura Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ, kojom je omogućen put prema čitateljima djela pisanih na hrvatskom standardnom književnom jeziku i ikavskom dijaleku. Objavljeno je više od šezdeset naslova, različitih književnih rodova i znanstvene publicistike, poput poezije, priča, novela, romana, dramskih tekstova, narodnih pripovijetki, jezikoslovlja, književne povijesti, etnografije, monografije i duhovnih razmatranja.

Osim navedenog NIU "Hrvatska riječ" u sunakladništvu sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice izdaje časopis za književnost i umjetnost "Nova riječ".

Nakladnička djelatnost jedna je od najznačajnih sastavnica očuvanja i razvoja nacionalnog identiteta u oblasti kulture manjinskih zajednica. Što nam govori ovaj dio književne produkcije ovdašnjih Hrvata? Prije svega, to je jedna od potvrda da hrvatska manjinska kultura i književnost postoje u Srbiji, manjinska kultura i književnost koja se naravno nalazi i u sklopu naše jedinstvene, matične, nacionalne hrvatske kulture, ali i kao opstojan segment u cjelini kulture i književnosti domicilne države. Ovdašnja književna produkcija nas Hrvata jedan je od legitimnih dokaza i tragova našeg postojanja.

Navedena produkcija, do 2012. godine, ostvarena je radom bivšeg urednika nakladničke djelatnosti, ujedno i predsjednika Nakladničkog vijeća NIU Hrvatska riječ u tom razdoblju, Milovana Mikovića, koji je bio urednik naklade do polovice 2012. godine. Članovi Nakladničkog vijeća NIU Hrvatska riječ u tom razdoblju su bili: dr. Jasna Melvinger, Lazar Merković, Vladimir Bošnjak, Petko Vojnić Purčar, Vladimir Bošnjak i Ilija Žarković. Za v.d. urednika nakladničke djelatnosti imenovan je 2012. godine, Zvonko Sarić, a za predsjednika Nakladničkog vijeća Tomislav Žigmanov, te za članove ovog tijela Vladan Čutura, Željka Zelić, vlč. Marko Kljajić, Marina Balažev i Davor Bašić Palković.

Knjige u nakladi ustanove tiskane su potporom Pokrajinskog tajništva za kulturu i javno informiranje, a pojedine knjige uz potporu Grada Subotice.